Преди да разгледате нашия сайт, моля, приемете нашите правила за "Бисквитките"(Cookie)

Програма Reecl

до -20%
Спестете до -20% от покупката
windmill base windmill propeller blades
Reecl е програма за кредититиране на енергийна ефективност в дома, даваща възможност за закукпуване на енергоспестяващи съоръжения при облекчено финансиране.

Средствата са предоставени от европейски институции: Европейска комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийно развитие на република България.

Използва се за популяризиране на идеята сред домакинствата и бизнеса за инвестиране в енергийноефективни технологии и съоръжения. При кредитиране, одобрените кандидати връщат с 35% по- малко от реалната сума за тяхната дограма.

Одобрените за отпускане на кредити по програма REECL български банки са:
- Обединена Българска Банка (ОББ)

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?
Кандидатстването става чрез представяне на типова оферта пред кредитиращата банка. Типовата оферта се изготвя от нас като включва характеристиките на избраната от клиента дограма. За да се кандидатства по REECL дограмата трябва да отговаря на определени изисквания за енергийна ефективност, заложени в програмата. За улеснение на клиента сме подготвили онлайн въпросник, в който се попълват основните данни и вида на избраната дограма. Ние ще изготвим типова оферта и ще Ви я изпратим по e-mail с подпис и печат на фирмата. Вие изберете коя ще бъде кредитираща Ви банка и занасяте в неин клон типовата оферта.